รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด (Detail) :

สามารถปรับได้ 3 ระดับ

รับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม